Sajtóközlemény - TÁMOP 5.5.4-13/1-2013-0002

A Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület megalakulásával célul tűzte ki, hogy közösséget teremt a városközpont lakótelepén élők számára értékes előadásokkal, rendezvényekkel, egyéb programokkal, nemzeti és polgári értékek hangsúlyozása, civil összefogás erősítése útján.

 

 

 

Tevékenységét a 2013. december 1-2015. január 31. időszakban TÁMOP pályázati forrásból (TÁMOP 5.5.4-13/1-2013-0002) is tudta bővíteni, növelve ezzel a lehetőségeket. A több mint 28 millió forintos támogatás felhasználása során a célok elérése érdekében kiemelt szempont volt a lakosság számára történő komplex szolgáltatásnyújtás biztosítása.

A program sikeres, eredményes lebonyolításához az együttműködő partnerek is nagy számban hozzájárultak. Kiemelendő többek között Gödöllő Város Önkormányzata, valamint a Római Katolikus Egyházközség: közreműködésükkel az Egyesület nevezett 14 hónap során közel 100 klubfoglalkozás mellett 17 ismeretterjesztő előadást, valamint 32 közösségi, kulturális összejövetelt szervezett. Mindemellett megközelítőleg 250 tanácsadási órában is sikerült segítséget nyújtani közös képviselői és jogi területen a mindenki számára látogatható LISZI irodában.

A népszerű programok közül kiemelendők többek között a hit és erkölcs, valamint a civil szervezetekkel történő ismeretterjesztő előadások, az autóbuszos kirándulások, csakúgy, mint a filmklub, vagy a hagyományos közösségi összejövetelek (bográcsozások, karácsonyi összejövetelek).

2015. február 1-vel a programok tovább folytatódnak, az elmúlt 14 hónap eredményeire építve, felhasználva annak tapasztalatait. A lakosság köréből érkező nagyfokú érdeklődés és elégedettség arra kötelez, hogy a feladatokat továbbra is hasonló lendülettel és odaadással kell ellátni a közösség érdekében a lakosság és a városi intézmények, civil szervezetek együttműködésével!

Bővebb információk a www.varoskozpontert.hu oldalon találhatók.

Dr. Jeney László, Pelyhe József

 

 

                              sajtokozlemeny liszi