Tovább fejlődik városközpontunk

ek hotel7Településünkön a 2018. esztendőben is számos nagy volumenű, az emberek mindennapjait meghatározó fejlesztésre kerül sor. A program részeként – az eddig elhangzott lakossági észrevételekkel összhangban – megújul a városközponti tízemeletes társasházak Dózsa György út felőli oldalán lévő közterület. A tervezett munkálatokról lakossági fórumon tájékoztattuk az érdeklődőket.

 

A fejlesztésnek köszönhetően biztonságosabbá válik majd a gyalogos, valamint a kerékpáros közlekedés, komfortosabbá téve mindezzel a lakók mindennapjait. A beruházás eredményeként többek között nemcsak megújul, hanem részben átépítésre is kerül az érintett terület, biztonságosabbá válik az Erzsébet Királyné Szálloda előtti gyalogos-átkelőhely, felújításra kerül a Tulipános Szökőkút a közvetlen környezetének rendezésével együtt, megépül a városi kerékpárút városközponti szakasza, megújul a Dózsa György út mellett futó elhasználódott járdaszakasz, valamint átépítésre kerül a szökőkút mellett lévő bazaltköves lépcső.